Aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie strona ta korzysta z plików cookies. Jeśli sobie tego życzysz, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

 

Polityka prywatności


Niniejsza informacja o prywatności dotyczy rodzaju danych osobowych, jakie możemy zbierać w niniejszej witrynie internetowej, sposobu ich wykorzystania oraz celu ich pobierania. Nasza informacja o prywatności dotyczy ponadto środków, jakie stosujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji o użytkownikach zbieranych za pośrednictwem witryn należących do Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków (dalej Euro-Trade).

Z Euro-Trade można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@euro-trade.pl, pisemnie pod adres: Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków lub telefonicznie: 12 61 44 100.

W Euro-Trade wyznaczony jest Koordynator Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kod@euro-trade.pl lub pisemnie na adres: Koordynator Ochrony Danych, Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków.

Euro-Trade przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu założenia i administrowania Państwa kontem na platformie B2B zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Euro-Trade np. wystawienia faktury lub rachunku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • marketingu i promocji produktów i usług Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Euro-Trade następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Euro-Trade tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Euro-Trade.

Euro-Trade informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Euro-trade nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Euro-Trade bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku podania danych w celu rejestracji konta w portalu B2B jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi korzystanie z niego.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

Poniżej wymieniono sposoby zbierania danych osobowych użytkowników, typy zbieranych danych oraz sposoby ich wykorzystania.

Formularze kontaktowe

Możesz do nas napisać poprzez formularze kontaktowe, aby odpowiedzieć na wiadomość, musimy znać Państwa imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Subskrypcje

Serwis umożliwia zapisanie się do naszego newslettera, w tym celu należy podać swoje dane, takie jak imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail, abyśmy mogli przesłać zamówione informacje. Przed uruchomieniem usługi zostanie przesłany mail z prośbą o weryfikację subskrypcji, dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny, użytkownik zostanie zapisany do listy dystrybucyjnej.

Sklepy internetowe

Informacje zbierane automatycznie

Podczas odwiedzin naszej witryny internetowej przeglądarka użytkownika przesyła nam automatycznie niektóre dane internetowe, takie jak adres IP (protokołu internetowego) komputera użytkownika. Zbieramy informacje za pomocą plików cookies oraz sygnalizatorów sieci Web w celu lepszego poznania sposobów wykorzystywania naszej witryny przez odwiedzających. Pliki cookies ani sygnalizatory sieci Web nie zbierają żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika. Aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie strona ta korzysta z plików cookies. Jeśli sobie tego życzysz, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Udostępnianie danych

Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dawniej Euro-Trade P.H.Z. Golińscy Spółka Jawna) nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Dane osobowe użytkowników, możemy udostępnić tylko jeśli wymaga tego prawo, lub na żądanie władz.

Łącza do innych stron

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych naszych stron internetowych lub stron podmiotów trzecich. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własną politykę prywatności, z którą zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

Aktualizacje niniejszej informacji o prywatności

Niniejszą informację o prywatności możemy zmieniać lub aktualizować w miarę potrzeb i bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedzaj regularnie tę stronę, aby uzyskać bieżące informacje o prywatności. W informacji będzie podana data jej wejścia w życie.

Skontaktuj się z nami

Wszelkie pytania i uwagi dotyczącej tej informacji o prywatności można uzyskać przez stronę kontaktową za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisząc na adres:
Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Łokietka 155
31-263 Kraków, Polska

Ostatnia aktualizacja: 2018.05.24